logo-banner-4.jpg (10196 bytes)

KURSER / COURSES
Grafisk værksted afholder med mellemrum kurser i de forskellige grafiske teknikker
Information om kurser og tilmelding vil fremkomme på denne side og som bilag til medlemmerne i nyhedsbrevet grafik-nyt.
Alle kan deltage, men medlemmer har fortrinsret.


ÉNMANDS (M/K) KURSER I COMPUTERBASERET GRAFIK - ADOBE CREATIVE SUITE
Vi minder om, at grafisk værksted tilbyder énmands (m/k) kurser i delelemner vedr. computerbaseret grafik. der "skræddersys" efter den enkelte kursists behov. Der arbejdes med Adobe Creative Suite - specielt Adobe Photoshop.
Kursuslængde:
6 timer - normalt kl. 10.00 - 16.00
Kursusdato
aftales med kursusinstruktør - kontakt Jan kiowsky (61109741 - grafisk-kunst@mail.dk) om kontakt til instruktør.
Kursuspris: 5
00 kr. Betales til kursusleder ved kursets start. Desuden betales forbrug af printerpapir (regning fra kassereren tilsendes)


Work’about – tilbud om individuel vejledning omkring trykopgaver m.m.

Work’about er et arbejdsarrangement i form af et tilbud om individuel vejledning for medlemmer, der har brug for hjælp, vejledning og råd til at komme i gang med et projekt eller fortsætte, hvor man er stødt på problemer eller har behov for know-how til at afslutte og trykke / udprinte værket. Betingelserne er, at man har et nogenlunde detaljeret udarbejdet projekt og er bevidst om, hvad man vil og har det billedmateriale, man vil benytte / bearbejde, parat. Drejer det sig om trykopgaver må man også på forhånd have gjort sig ønsker om og forhold vedrørende trykteknik, format, farver etc. klar. Kkontakt Jan Kiowsky.

Vejledning vil være til rådighed på værkstedet f.eks. fra kl. 10 eller andet aftalt tidsrum på en med vejleder aftalt dag. Der betales kr. 100 pr.påbegndt time til vejlederen på selve dagen + betaling for forbrug af materialer og papir efter regning fra kassereren.


Generelt om kurser:
J
an Kiowsky, tel:  55.73.75.78 (Værkstedet) eller 61.10.97.41 (mobil)
grafisk værksted \ NÆSTVED - Print Studio for Artists, Sygestalden 15 C, Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegade 10, 4700 Naestved, Danmark