logo-banner-4.jpg (10196 bytes)

Medlemsskab

grafisk værksted optager som medlemmer kunstnere, der har forståelse for og interesse i udbredelse af den grafiske kunst.

Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen (att.: Jan Kiowsky - se adresse nedenfor), der vurderer ansøgningen og det medsendte grafiske materiale.

Er man i forvejen medlem af BKF / Billedkunstnernes Forbund, DG / Danske Grafikere og/eller Kunstnersamfundet, optages man direkte.

Årskontingent er kr. 200.

Medlemsskab giver vederlagsfri adgang til at benytte værkstedets faciliteter mod betalling for forbrug af materialer - papir, plader etc.


Formand / daglig leder Jan Kiowsky
grafisk værksted \ NÆSTVED, Sygestalden 15 C
Grønnegades Kaserne Kulturcenter,Grønnegade 10, 4700 Næstved
55.73.75.78 - mobil: 61.10.97.41 - grafisk-kunst@mail.